CREEM HISTÒRIES (CAT/CAST)

Compartim un material que es pot utilitzar tant per Infantil com per Primària. Es tracta d'unes targetes que poden servir per a crear històries així com per a treballar diferents aspectes del llenguatge.Idees:
- Crear històries individualment: Agafar una targeta i crear una història oralment o per escrit amb les imatges que hi ha.
- Crear històries de forma cooperativa: Agafar una targeta i repartir les imatges segons les persones que participin. Una persona comença la història i la resta continuen.
- Canviar el final a la història creada: A una història ja creada s'afegeix una imatge inventada que servirà per canviar el final.
- Fer titelles: Representar la història creada amb titelles fetes per un mateix.
- Endevinar la targeta: Agafar una targeta i tornar-la a la taula i barrejar les targetes. Explicar la història inventada recordant les imatges de la targeta. La resta han d'endevinar quina targeta s'ha utilitzat.
- Construir frases: Amb les imatges de cada targeta escriure frases.

CREEM HISTÒRIESCompartimos un material que se puede utilizar para Infantil y Primaria. Se trata de unas tarjetas que pueden servir para crear historias y para trabajar distintos aspectos del lenguaje.

Ideas:
- Crear historias individualmente: Coger una tarjeta y crear una historia oralmente o por escrito con las imágenes que aparecen.
- Crear historias de forma cooperativa: Coger una targeta y repartir las imágenes según las personas que participen. Una persona empieza la historia y los otros continúan.
- Cambiar el final a la historia creada: A una historia ya creada se añade una imagen inventada que servirá para cambiar el final.
- Crear títeres: Representar la historia creada con títeres.
- Adivinar la tarjeta: Coger una tarjeta, devolverla a la mesa y mezclar las tarjetas. Contar la historia inventada recordando las imágenes de la tarjeta. Los otros participantes tienen que adivinar la tarjeta que se ha utilizado.
Hacer frases: Con las imágenes de cada tarjeta escribir frases.

CREAMOS HISTORIAS

Comentaris