ENDEVINALLES

Compartim un recull d'endevinalles. El podeu utilitzar a Infantil i a Primària!
Dins del mateix document hi ha les solucions.

ENDEVINALLES

Idees: 
- Podeu jugar individualment o en grup!
- Enlloc de dir en veu alta la solució, podeu escriure-la o dibuixar-la!
- Podeu penjar cada dia una endevinalla i que cadascú pengi (en cas de fer-ho a casa) o enviï (en cas de fer-ho amb els alumnes) la solució.
- Podeu amagar les endevinalles per casa.
- Podeu escriure en trossos de paper possibles solucions de cada endevinalla.

Gaudiu-lo!

Comentaris