ENS CONVERTIM EN DETECTIUS (CAT/CAST)

Una activitat transversal. Amb ella podem treballar la lectoescriptura, les matemàtiques, l'agudesa visual, etc.

Es tracta de buscar per casa tots els objectes i coses.


Idees:
- Tapar el dibuix, llegir la paraula, buscar i escriure el nombre.
- Els més petits poden mirar el dibuix i buscar.
- Cronometrar el temps que es tarda en buscar la paraula i escriure el nombre.
- Posar un temps límit.

ENS CONVERTIM EN DETECTIUS


Una actividad transversal. Podemos trabajar la lectoescritura, las matemáticas, la agudeza visual, etc.

Se trata de buscar por casa los objetos.


Ideas:
- Tapar el dibujo, leer la palabra, buscar y escribir el número.
- Los más pequeños pueden mirar el dibujo y buscar.
- Cronometrar el tiempo que se tarda en buscar la palabra y escribir el número.
- Poner un tiempo límite.

NOS CONVERTIMOS EN DETECTIVES

Comentaris