ORDENA LES LLETRES (CAT/CAST)

Un material per treballar la lectoescriptura.
Es tracta d'ordenar les lletres per formar la paraula que representa el dibuix.

Ordena les lletresUn material para trabajar la lectoescritura.
Se trata de ordenar las letras para formar la palabra que representa el dibujo.

Ordena las letras

Comentaris