OBSERVA LA PARAULA I ESCRIU-LA (CAT/CAST)

Un material per treballar la consciència fonològica, els fonemes, l'escriptura de paraules, l'atenció i la memòria.

Dentro del mismo documento está editado también en castellano.


Observa la paraula

Comentaris