RESTES VISUALS / RESTAS VISUALES (CAT/CAST)


Material per treballar les restes de forma visual. Podeu utilitzar-lo en format memory, repartir les targetes de les restes i les targetes de les imatges les han de buscar per l'aula, etc!

RESTES VISUALS / RESTAS VISUALES

Comentaris