EL CUC DE LES LLETRES


Làmines per treballar la consciència fonològica. 

Quina imatge va a cada lletra?

El cuc de les lletres

Comentaris